Raamatukogud trükisõnas

 
 
Kultuurimister Otepääl
 
 
Käesolev aasta on kuulutatud raamatukogude teema-aastaks. Seoses info hulga plahvatusliku suurenemise ja digimaailma kiire arenguga on raamatukogude töö ja roll ühiskonnas kardinaalselt muutunud – raamatute laenutamise kõrval oodatakse raamatukogudelt abi teabe kättesaadavaks tegemisel ja selles orienteerumisel, e-riigi teenuste kasutamisel, lugemis- nõustamisel, kogukondliku „elutoa“ pakkumist vaba aja sisukaks veetmiseks. Tänapäeva tehniliste võimaluste abil saab raamatukogu külastada ka ilma sellesse kohale minemata. Samas ootavad meie lugemishimulised raamatusõbrad ka traditsioonilise raamatukoguteenuse jätkumist: et raamatukogust saaks lahke teeninduse ja huvitava sobiva raamatu või ajakirja – mitte ekraanil, vaid ikka ehtsal paberil ja kaante vahel. Lugejad on öelnud, et pandeemia ajal on raamatukogu päästnud neid masendusse langemisest, hoides neid raamatute abil tegusate ning rõõmsameelsetena. Otepää Raamatukogu seitsmes harukogus oli möödunud aasta lõpul kokku 78 205 raamatut, lisaks ajakirjad. Meie raamatukogudes oli registreeritud 2719 lugejat, st raamatukogu külastas 42% valla elanikest. Raamatukogusid külastati 32 542 korral ja laenati 64 864 teavikut ehk iga raamatukogu kasutaja külastas seda aastas keskmiselt 12 korda ja laenas kokku 24 teavikut. Lugejad said rõõmu tunda 1941 uuest raamatust, millest osa olid ka annetused lugejatelt. Siinkohal tänan kõigi Otepää valla raamatukoguhoidjate nimel neid lahkeid inimesi, kes on raamatukogudele uusi ja kogus puudu olevaid raamatuid kinkinud. Nii saame lugejatele pakkuda mitmekesisemat kirjanduse valikut.
 
Raamatukogude aastasse astusime mitmete põnevate plaanidega

100. sünnipäeva tähistavad Puka ja Nõuni raamatukogu. Tähtpäevade koosviibimised toimuvad sügisel. Ootame külla kirjanikke: kokkulepped on sõlmitud lastekirjanik Kairi
Lookiga, kes tuleb Pühajärve kooli ja Otepääle maikuus, ning Kristiina Ehiniga kohtumiseks sügisel Otepääl. 19. märtsil toimub Otepää linnaraamatukogu korraldusel mälumäng „Otepää kevad“. Kõikides raamatukogudes korraldatakse kogu aasta jooksul mitmeid näitusi: Keeni ja Sangaste raamatukogus H.C.Anderseni rändnäitus, Puka raamatukogus igas kuus väljapanekud eesti kirjanike juubeliteks või sünniaastapäevadeks, Pühajärve raamatukogus autogrammidega raamatutest meie kogus, Otepää raamatukogus rändnäitus eesti kaunimatest raamatutest augustis. Keeni raamatukogu osaleb Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt ellukutsutud „Lugemisisu“ programmis, mis on toonud raamatukokku palju uusi lasteraamatuid ja tihendanud sidemeid Keeni kooliga. Pühajärve lasteaia mudilased ootavad kord nädalas „jutukorvi“ avamist, et uusi põnevaid lugusid kuulata. Kuigatsi raamatukogu külastajad väärtustavad oma raamatukogu kui tõelist kogukonnakeskust, kust nad saavad vajaduse abi ka nutiseadmete ja e-riigi teenuste kasutamisel. See oli väike osa meie raamatukogude ettevõtmistest, millest kutsume kõiki raamatukogusõpru ja ka uusi huvilisi osa saama ja tunnetama-kuulama raamatu häält. Selle viimase mõtte sain Maalehe ajakirjanikult Margus Mikomäelt, kes viimases lehes kirjutas: „Ja peaaegu igal raamatul ongi oma hääl. Või on see kirjaniku oma. Avastasin neid hääli taas. Mõnda vaatasin, teist kuulasin. Raamatud on hääli täis, kui nad on head raamatud. Looduse hääled ja lapse hääled ja täiskasvanute hääl. Sosinad ja karjed“.
 
Huvitavaid avastusi ja tegusat raamatukogude aastat!

Kohtumiseni raamatukogudes!

 
Ly Haaviste
Pühajärve raamatukogu
vanemraamatukoguhoidja
 
Haaviste, L. (03.03.2022.a). Raamatukogu aitab hoida tegusana. Otepää Teataja , lk 5.
Scroll to Top