Sangaste raamatukogus raamatunäitus „Maal on mõnus elada!“

Sangaste raamatukogu Valga mnt 7, Sangaste, Eesti

Miks inimetele meeldib maal elada ja kas siin on hea elada? Kuidas raamatukogu raamatu näol või oma tegevusega sellele mõnusale olemisele kaasa saab aidata? Lisainfo: Keeni ja Sangaste raamatukoguhoidja Heili Kalbri, tel 5307 2043

Mälumäng Otepää Kultuurimajas

Otepää Kultuurimaja Virulombi 2, Otepää, Eesti

16.03 kell 12.00 Mälumäng Otepää Kultuurimajas. Korraldab Otepää Raamatukogu.

Scroll to Top