Otepää Raamatukogu kuulutab välja logokonkursi

Otepää Raamatukogu kuulutab välja logokonkursi

Konkursi eesmärgiks on luua Otepää Raamatukogu kaasaegne visuaalne identiteet. Ideekavandite esitamise aeg on 01.11.2023 – 30.11.2023. Pärast tähtaega esitatud ideekavandid konkursil ei osale. Logokonkursi võitja saab auhinnaks 500 eurot.

Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule. NB! Autoritasu sisaldub konkursi auhinnarahas.

Tingimused logo ideekavandile:

 • Logo peab seonduma raamatukogu ja Otepääga.
 • Kujutis logol peab olema selge ja üheselt mõistetav.
 • Logol saab kasutada teksti „Otepää Raamatukogu“ või vastava harukogu (Pühajärve raamatukogu, Nõuni raamatukogu, Keeni raamatukogu, Sangaste raamatukogu, Kuigatsi raamatukogu, Puka raamatukogu) nime.
 • Logo peab olema kasutatav ka oluliselt vähendatud või suurendatud kujul.
 • Logo peab olema kasutatav trükistel ja veebis ning kangal trükituna.
 • Logo tuleb esitada nii mustvalge kui ka värvilisena.
 • Värvilise logo puhul võib olla kasutatud maksimaalselt kuni neli (4) värvi ning lisatud peavad olema värvide koodid.
 • Logo peab esitatud olema .pdf formaadis.
 • Konkursi võitjal tuleb hiljem esitada logoraamat ja logo vormistada vektorgraafilisena.

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

 • Logo originaalsus ja kaasaegsus.
 • Logo kasutamise võimaluste rohkus eri meediumites.
 • Logo atraktiivsus ja mõistetavus.
 • Logo sobivus Otepää kultuuriruumi.

Ideekavandid tuleb saata e-posti aadressil Kaido.Magi@otepaa.ee  hiljemalt 30.11.2023 kell 19.00. E-kirja teemaks palume märkida „Logokonkurss“. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-posti aadress, telefon). Lisatud peab olema ka kavandi idee kirjeldus.

Valiku esitatud tööde hulgast teeb Otepää Raamatukogu poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus sobiva kavandi puudumisel kuulutada konkurss nurjunuks ja jätta auhind välja andmata.

Ideekonkursi tulemus avalikustatakse Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee hiljemalt 20.12.2023.

Lisainfo:
Kaido Mägi
Otepää Raamatukogu direktor
Tel 5330 0864
E-post: Kaido.Magi@otepaa.ee

Logokonkurss

Scroll to Top